Malatya Büyükşehir Belediyesi Portalı

Reklam

Kategoriler

1. Derecede SİT Alanı Oldu

13 Ocak 2014 | Gösterim: 9 | Kategori: Malatya Haberleri

I. Derecede SİT Alanı Oldu

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Malatya’nın İlçesi’ne bağlı Yamaç yerleşim alanını SİT alanı ilan ederek, bölgede kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde karar aldı.

Resmi Gazete’nin 12 Ocak 2014 tarihli nüshasında yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Karaçayır Köyü Yamaç yerleşim alanının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı düzenleyen 6. maddesi kapsamındaki özellikleri taşıdığı belirtilerek, bölgenin “I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği” duyuruldu.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14 Kasım 2013 tarihinde yapılan toplantısında alınan sözkonusu karar şöyle açıklandı: “Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi”.

Kuluncak’ın Kaynarca Köyü Tosunbükü mevkii de, burada keşfedilen Roma dönemine ait bir agora nedeniyle 2008 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti.Yorum Yapın

*Reklam