Malatya Büyükşehir Belediyesi Portalı

Reklam

Kategoriler

Güzeldere Meslek Lisesi Okul Gazetesi ve Okul Dergisi …

29 Mayıs 2018 | Gösterim: 17 | Kategori: Güncel

Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Veysel Arslan şunları ifade etti; okul müdürümüz Serdar Durer okulumuza geldiği günden bu yana tüm taleplerimi yerine getirdi. Okulumuzun bir yayınının olması bizim için bir hayaldi. Fakat bu hayalimiz gerçek oldu. Artık hem bir gazetemiz, hem de bir dergimiz var. Bize destek olan başta okul Müdürümüz Serdar Durer olmak üzere, tüm öğretmenlerimize ve okulumuzun tüm öğrencilerine emeklerinden ötürü teşekkür ederiz. Dedi.

Okul Müdürü Serdar Durer’de şunları ifade etti; öğrencilerimizin bir okul gazetesi çıkarmakla ilgili talepleri vardı. Genç kardeşlerimizin bu taleplerini yerine getirmek için öğretmen arkadaşlarımızla yola koyulduk ve bu taleplerini yerine getirmek için ciddi bir mesai harcadık. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, yıl boyunca değerli bilgilerini paylaşan, yaptığımız toplantılarda kullandıkları her kelime ile beni bile değiştiren, hayatıma kattıkları önemi asla unutamayacağım birbirinden kıymetli, saygıdeğer yayın kurulu üyeleri; Cemal Durgun, Bengül Yazarkan, Murat Bulut, Büşra Bilen, Müge Menteş ve Ulaş Akgün hocalarıma içtenlikle teşekkür ederim. Çalışmalarımız boyunca bizden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, okul aile birliği başkanımıza ve üyelerine, velilerimize ve okulumuzun çok değerli öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Dedi.

Okul Müdürü Durer sözlerine devamla; Günümüzde toplumların, küresel ve rekabetçi dünyada ayakta kalabilmesinde, ekonomik ve bilimsel gelişmelere uyum sağlamasında, eğitim kurumaları kilit rol oynamaktadır. Bilgi çağında olmamız hasebiyle eğitim sistemimizde temel amaç, mevcut bilgiyi öğrencilerimize aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Şöyle diyelim; öğrencilerimizin, ezberden çok, kavrayarak öğrenmelerini sağlamak, karşılaşılan her türlü yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem süreç becerilerini geliştirmek ana hedefimiz olmalıdır.


Diğer taraftan mesleki eğitim kurumlarındaki birey, ekonominin yönlendiricisi ve aynı zamanda da amaca uygun işleticisi durumundadır. Nitekim insan faktörü olmadan ekonominin kendi kendine çalışması ve amaca uygun olarak yönlendirilmesi düşünülemez. Hızla değişen ve gelişen bir dünya karşısında, birey sahip olduğu bilgilerle yetinmemeli, gelişmeleri sürekli izlemeli, gerekli beceriler ile donanmalı ve kalifiye eleman haline gelmelidir. Bu anlamda tüm bu hedeflere ulaşmak için eğitime çok daha fazla önem vermek zorundayız. Bilgi çağını yakalamak, sanayileşmiş ülkelerin teknolojilerine ulaşmak ancak ve ancak eğitimin, özelikle de mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi ile olacaktır. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir: Bir taraftan genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Ülkemizde yönetim süreçleri genel olarak karar alma, planlama, örgütleme, iletişim, etkileme, koordinasyon ve değerlendirmedir. Ancak tüm bu süreçlerin temelinde ayrı ayrı eğitim gelmektedir. Bu sadece ülkemizde değil, evrensel olarak da bir gerçekliliktir.

Günümüzde hızlı teknolojik değişmede ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde, mesleki ve teknik eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve ifade edilen bir gerçektir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerileri, ekonomik başarıların temelidir. Bu gerçeği ülke olarak son yıllarda iyice görmeye başladık.

Serdar Durer sözlerini şöyle sürdü; Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik olarak, eğitim felsefemiz; öğrencimizi bilgi çağının gerektirdiği evrensel niteliğe ve bilgiyi kullanma yeteneklerine sahip, donanımlı ve kendini geliştirebilecek her türlü bilgiye açık olup, araştırmacı, sinerji dolu, dinamik, mesleğinde ve iş dünyasında rekabete hazır bireyler olarak yetiştirmektir. Geleceğe yön vermek; farklı görüşlere açık, dünyaya ve olaylara geniş bir pencereden bakabilen, idealleri olan nesillerle mümkündür. Bu idealden hareketle öğrencilerimize kapsamlı, yaratıcı, etik ve insani bir eğitim sunmaktayız. Takım halinde çalışarak mesleki eğitimin meşalesini en yükseğe çıkarma gayretindeyiz.

Sizlerin kıymetli emekleri ve yönlendirmeleri ile hedeflerini belirleyen öğrencilerimizin bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmek için, Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik Lisesinde ayrıcalıklı ve rekabetçi eğitim alma fırsatını, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için de değerlendirmenizi temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere üniversite ve meslek seçimi, öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyecektir. Sağlık alanındaki ihtiyaçların temini noktasında öğrencilerimize olan talep her geçen gün artmaktadır. Evet ülkemizde özel okullarla birlikte sürekli sağlık alanında mezun veren mesleki okullar artmaktadır, ancak az önce de ifade ettiğim gibi bu rekabetçi ortama hazırız. Gittikçe de iyi bir noktaya geldiğimiz herkes tarafından bariz bir şekilde görülmektedir. Tüm öğrencilerimizi sadece yerel ve bölgesel bazda değil, hatta ulusal bazda da değil, uluslararası rekabete hazır bireyler olarak kariyer yolculuklarına hazırlıyoruz. Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak, okulumuza ilgi gösteren herkese teşekkürü bir borç biliriz. Gurur duyduğunuz öğrencileriniz, ailemizin birer ferdidir ve bizlere emanetinizdir. Devletimizin genelde okulumuza, özelde öğrencilerimize sunduğu imkânlardan yararlanarak kariyerine hazırlanacak olan bu kardeşlerimiz geleceğe umut ışıklarımız olacak, hepimizin yarınlarını aydınlatacaklardır.

Eğitim-öğretim bütünlüğümüz içerisinde kültürel, sanatsal ve çeşitli sportif branşlarda, kıymetli başarılar elde ettik. Okulumuzun kampüsünde çeşitli rekreasyon alanları yaptık. Boyama şenliği, 1. Kariyer günleri, Logo, Tarihçe, Toplam kalite yönetimi, stratejik plan gibi daha sayamayacağım birçok kıymetli çalışmalar yaptık. Parmak okutma sistemi ile derse girmek, sınıfları amfi moduna çevirmek, her dersin sınıfını ayrı tutmak, bowling salonu, salonu gibi çalışmaların başlangıcını verdik.

Bir ilki başarmak, bir ilki yapmak adına yola çıktık. Dergimiz, 1975 yılında kurulmuş olan okulumuzun ilk yayınıdır. Yelkenleri umuda yolculuk adına açtık, yelkenler fora dedik. Bilginin ve bilimin rotasında hareket etmeye devam edeceğiz. Amacımız her vakit, iyiyi, güzeli ve doğruyu paylaşmak olacak. Umut ediyoruz ki siz değerli okurlarımızın beğenisini ve takdirini kazanırız.

Şahsımız için değil, mensubu olduğumuz milletimiz için hep birlikte el birliği ile çalışmalıyız. Bugün cephede bizim yarınlarımız için, küffara karşı, canını hiçe sayarak mücadele eden Mehmetçik için çalışmalıyız. Daha mutlu, daha müreffeh, daha aydınlık bir Türkiye için çalışmalıyız. İnanıyorum ki çalışmaların en soylusu da budur.Öğrencilerimize hep şunu diyorum; “Mesele, hayatta bizim için çizilen çerçeve değil, o çerçeveye hangi resmi sığdırabildiğimizdir.” Şeklinde konuştu.
Yorum Yapın

*Reklam