Malatya Büyükşehir Belediyesi Portalı

Reklam

Kategoriler

Esnafa e-tebligatı Anlattılar

26 Kasım 2015 | Gösterim: 3 | Kategori: Malatya Haberleri

Esnafa e-tebligatı Anlattılar

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi Dairesi ve Beydağı Vergi Dairesi tarafından Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf ve sanatkar odası başkan ve yöneticilerine e-tebligat konusunda sunum yapıldı. Sunumda e-tebligat uygulamasının 1 Ocak 2016 tarihinde itibaren zorunlu hale geldiği belirtildi.

Esnaf Sarayı Toplantı Salonu’nda düzenlenen e-tebligat sunumuna Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği () Başkanı Şevket Keskin,  Fırat Vergi Dairesi Müdürü Barış Sönmez, Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Yunus Küçük, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve yöneticisi katıldı.

KESKİN’DEN KATILIM TEPKİSİ

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, toplantıya katılım için tüm oda ve yönetim kurullarına bilgilendirme gönderildiğini, ancak katılımın az olmasına tepki göstererek, “İçimde olan bir ukdeyi söylüyorum; biz 40 odaya yakınız. Yönetim, denetim kurullarına baktığınız zaman 400 kişiye yakınız. Burada resmi kurumlarımız ile bir toplantı yaptığımız zaman katılımın çok az olduğunu görürüz.  Ama dışarı çıktıkları zaman, esnaftan tutun üyelere kadar, üyeden tutun oda başkanlarına kadar, denetim kurulları dahil, ‘Ne yaptık, ne yapacağız, ne yaptılar, bir toplantı dahi yapmıyorlar’ deniliyor. Herkes harbi olmalı.  Toplantılara hepimiz birlikte katılmalıyız. Sorunlarımız varsa hep birlikte çözeceğiz. Burada önemli olan ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var.   Malatya’nın, esnaf ve sanatkar camiasının içerisine fitne bırakmak, ayak oyunları ile yalanlarla gitmek işte bugün bu hale geliyoruz” diyerek, düzenlenen bilgilendirme toplantılarına oda başkanlarını katılmasını ve ardından da kendi üyelerini bilgilendirmelerini istedi.

“EKONOMİK İSTİKRARIN GELEECĞİNE İNANIYORUM”

Keskin şunları söyledi: 

“Ben vergi dairemizin başkanı ve tüm personeline teşekkür ediyoruz,  her ne kadar bizden fazla para alsalar da. Ancak kendilerine sorduğumuzda, ‘biz esnaftan bir şey almıyoruz’ diyorlar. Ama esnafın gerçekten kazancı az. Esnaf sıkıntı içerisinde, esnaf perişan. Ama biz şunu söyledik; 7 Haziran’dan bugüne kadar, dedik ki, ‘Biz istikrardan yanayız’. Bir ülkede siyasi istikrar olmazsa, ekonomik istikrarın gelmesini beklemek yanlıştır. Tüm esnaf ve sanatkar camiası, bütün Türkiye’de olduğu gibi istikrardan yana tavır koydu, açıkça, yüreklice istikradan yana tavır koyduk, istikrardan yana omuza koyduk ve ülkemiz siyasi istikrarı sağladı, arkasında da ekonomik istikrarın geleceğine inanıyorum.”

ZORUNLULUK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Fırat Vergi Dairesi Müdürü Barış Sönmez sunum öncesi yaptığı açılış konuşmasında, “Vergide elektronik tebligat 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor. Vergi uygulamalarında  gelişen teknoloji ile birlikte çağdaş yaşama uyum sağlanması artık zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda da bakanlığımız daha önce elektronik beyanname,  e-defter ve e-fatura gibi uygulamaları başlatmıştı. Bunun akabinde elektronik tebligatta kurumumuzun mükellefe hizmet sunma vizyonu çerçevesinde attığı adımlardan biri.  Posta yolu ve diğer yollarla yapılan tebligatlarda zaman anlamında sıkıtı yaşanılması, mükellef e geç ulaşması, hatalı tebliğlere neden olması ve posta ile yapıldığı için devlet bütçesine mali bir külfeti var. O nedenle elektronik tebligat 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. E-tebligat vergi dairesinin düzenlemiş olduğu ödeme emri, ceza ihbarnamesi, mükellefin istenen bilgi yazıları gibi bu çerçevede yapılan evrakların vergi dairesi tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması, bu kapsamda da mükellefe anında e-posta yoluyla veya cep telefonu mesaj yoluyla bilgilendirilmesinde ortaya çıkıyor. Basit Usule tabi mükelleflerimiz bu uygulamaya zorunlu değil. Ama isterlerse, başvururlarsa e-tebligat sisteminden yararlanabiliyorlar. Normal vatandaşlarımızda e-tebligat sisteminden yararlanabilir. Vergi veya borçla ilgili bir işlem olduğunda bu uygulamadan vatandaşlarımız yararlanabiliyor” şeklinde bilgi verdi.

E-TEBLİGAT SİSTEMİ

E-tebligat sunumunda şu bilgiler aktarıldı:

“Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler Kurumlar Vergisi mükellefleri ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar. Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler zorunlu değil. Sistemi kullanması isteğe bağlı olan mükellefler ise Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller. Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler mevcut kullanıcı şifresiyle sisteme gireceklerdir. vergi dairesi şifresi olmayıp internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunan gerçek kişiler, sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir. Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine;  SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. E-tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara VUK Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re’sen oluşturularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönderimi başlatılır.”Yorum Yapın

*Reklam