Malatya Büyükşehir Belediyesi Portalı

Reklam

Kategoriler

Çetin Doğan, Yalman ın İddialarını Cevapladı

12 Kasım 2013 | Gösterim: 37 | Kategori: Güncel

1. Ordu Eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski emekli Orgeneral Aytaç Yalman‘ın iddialarına yazılı açıklama ile cevap verdi.

Doğan, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Balyoz davasından bu yana Yalman hakkında söz söylemediğini, imada bulunmadığını belirterek, Yalman’ın kendisi hakkında Avukatı Celal Ülgen aracılığı ile tehdit mesajı gönderdiğini ve Yalman’ın yeni iddialarına karşı bir cevap verme gereği duyduğunu söyledi. Emekli Orgeneral Doğan açıklamasında, “Balyoz davasının tezgahlanmasından bugüne kadar geçen sürede iddianameye göre sözde Balyoz darbesini önleyen Yalman’a karşı tek bir söz söylememiş, bir imada dahi bulunmamıştım. Ancak, 5 Kasım’da Yalman’ın birdenbire şahsıma saldırmaya karar vermesi üzerine (Milliyet Gazetesi, ‘Artık Yeter’ başlıklı yazı) aynı gün duruşma salonundan kendisine yanıt vererek, gerçeklerin nelerden ibaret olduğunu açıklamaya çalıştım. Yaptığım açıklama Yalman’ın dengesini tamamen bozmuş olacak ki, kendisi Avukatım Sayın Celal Ülgen aracılığı ile bana bir tehdit mesajı göndermekte gecikmedi. Tehdidin içeriği özetle ‘bir daha bir tek kelime daha konuştuğum takdirde farklı sınıflara mensup üç arkadaşımı yakacağı’ şeklinde. Bu mafya tipi tehdidin benimle ya da Balyoz davası ile ilgisi olmadığını belirtmeliyim. Ayrıca, tehdit konusu olduğunu zannettiğim silah arkadaşlarımın da buna pabuç bırakmayacaklarına inanıyorum. Yalman’ın tehdit mesajına hak ettiği yanıtı, salt bu düzeysiz tartışmayı sürdürmemek için vermemek niyetindeydim. Ne var ki, dün Sincan‘a beni ziyarete gelen Avukatım Sayın Fırat Kayaönü’nün bana getirdiği ve Yalman’ın dengesini bütünüyle yitirdiğini gösteren, yalan ve yanlışlarla dolu yeni demeçlerini görünce kamuoyunu meşgul etme pahasına bir açıklama daha yapma gereğini duydum. Bu satırları Yalman’a karşı bir kızgınlıktan ziyade, bir acıma duygusuyla kaleme almaktayım. Zira, eski bir Ordu mensubunun üstündeki şaibelerden kurtulmak için panik halinde debelenmesi, bunun sonucu olarak bataklığa iyice battığını görmek bana üzüntü veriyor. Son olması dileği ile önce Yalman’ın demecinde yer alan maddi yanlış ve yalanları sıralayarak açıklamamıza başlayalım. Daha sonra demecinde söz konusu ettiği ‘psikopatik’ eğilimlere de değineceğim. Açıklamasından, Yalman’ın bunca laf ettiği seminer konusunda hala bilgi sahibi olmadığı görülüyor. Seminerde Yalman’ın iddia ettiği gibi EMASYA (Emniyet Asayiş) Planları görüşülmemiş, seminer senaryosunda öngörüldüğü gibi EGEMEN Harekat Planı ile bu planın Ek-O’su olan sıkıyönetim planları görüşülmüştür. Sıkıyönetim planı da sadece 1. Ordu Bölgesi’ne ilişkindir. EMASYA Planları 5442 sayılı İl İdari Kanunu kapsamında, il valilerinin Tsk‘dan emniyet ve asayişi sağlamak için kuvvet talebinde yürürlüğe konan planlardır. Plan seminerleriyle senaryo ile yaratılan sanal ortamda mevcut planlar irdelenerek, eksikliklerin tespit edilmesine çalışılır. 2003 Mart ayında icra edilen plan seminerinde olası bir Türk-Yunan gerginliğinde yürürlüğe konacak EGEMEN Plan Harekat Planı’nın irdelemesi yapılmıştır. Seminerde kullanılan Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo (OYTS), Türk-Yunan gerginliğinin ülkemizin cephe gerisinde meydana gelen bölücü ve irticai kalkışmalarla paralel geliştiği betimlenmiştir. Senaryoda hükümetin sıkıyönetim ilan ettiği ‘farz ve kabul’ edilerek, 1. Ordu Komutanlığı’nın EGEMEN Harekat Planı ve bu planın eki olan sıkıyönetim planının uygulanması irdelenmiştir. Genelkurmay Başkanlığı‘nca belirlenen tatbikat amaç ve kapsamında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Kuvvet Komutanlığı’nın 3 Ocak 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı’na gönderdiği mesaj, senaryonun (OYTS) plan seminerinde oynanmayarak Ocak ayı içinde göndereceğini belirttiği ‘Kuvvet -2010’un yeterliliğinin irdelemesini istemesinden ibarettir. OYTS’nin ayrıca düzenlenecek bir seminerde kullanılmasını istemiştir. Düzenlenecek seminerin tarihinin tespitini de Ordu Komutanlığı’na bırakmıştır. Ne var ki, Kuvvet 2010 Planı öngörülen zamanda hazırlanamadığı için bu planın irdelenmesi suya düştüğünden Genelkurmay Başkanı emri uyarınca seminer dosyalarının seminerin icra tarihinden en geç iki ay önce gönderilmesi gerektiği için seminer ile ilgili bütün hazırlıklar bir dosya halinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları dahil bütün katılımcılara 31 Ocak 2003 tarihinde gönderilmiştir. Bu durumda, Kuvvet Komutanlığı’nın 3 Ocak 2003 tarihinde gönderdiği mesajda ‘Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ adıyla belirlediğimiz senaryonun Mart 2003’deki seminer tarihinde değil, Ordu Komutanının uygun göreceği bir tarihte oynanmasını istemiş olduğunu Yalman’ın unutmuş olması anlaşılır gibi değildir. Yalman’ın ‘Seminerden sonra disiplini yeniden tesis için müdahalede bulundum’ sözü, tek kelime ile bir yalandır” dedi.

Doğan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yukarıda açıklamasını yaptığım ve 1. Ordu Komutanlığı ile yapılan yazışmaların ışığında Yalman’ın hangi hakla ikazlarda bulunmak için İstanbul‘a gittiğini ileri sürebilmektedir? Yalman’ın 1. Ordu Karargahı’nı tüm ziyaretleri, Ordu Karargahı’nda tutulan ziyaret defterlerinde kayıtlıdır. Söz konusu defterin kayıtlarının incelenmesiyle kolaylıkla ortaya çıkacaktır ki, ne 5-7 Mart tarihlerinde seminerin icrasında ne de icrasından sonra Ağustos 2003 tarihinde ben Ordu Komutanlığı görevini teslim edinceye kadar Yalman Ordu Karargahı’na hiç uğramamıştır. Dolayısıyla seminer sonrasında ‘disiplini tesis etmek için’ İstanbul‘a geldiği doğru değildir. Yalman demecinde benim için ‘Kendisinin ikaz edilmeyecek bir general olduğunu mu anlatmak istiyor’ demiş. Bu noktada Yalman’ın haklı olduğunu söylemeliyim. Ben değil generalliğimde, teğmen rütbesinin omuzlarıma takılmasından sonraki bütün askerlik hayatımda hiç ikaz edilmedim. Bunun nedeni buna fırsat verecek hiçbir eylemimin olmamasıdır.”

“BENİ YALMAN’IN ORGENERAL YAPTIĞI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR”

Kendisini Aytaç Yalman‘ın orgeneral yaptığının kesinlikle doğru olmadığını kaydeden emekli Orgeneral Çetin Doğan, “Bilakis Yalman, terfimi engellemek için kendi çapında kulis yapmıştır ve bunun tanıkları hayattadır. Yalman’ın 2. Ordu Komutanı iken Kurmay Başkanı Sayın Tümgeneral Kenan Deniz’e ‘yaz bir yere’ diyerek neler söylediğini bilmekteyim. Yalman’ın bu konuda da hafıza kaybına uğradığı görülüyor. Yalman’ın küçük hesaplar nedeniyle benim terfiime mani olmak istediğini sonradan öğrendim. Ayrıca, daha sonraları bana bizzat pişman olduğunu itiraf ettiği konunun da ne olduğunu tamamen unutmuş olmalı. Benim ve Yalman’ın söyledikleri, orgeneralliğe birinci sırada terfiimde oy kullanan Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) aşağıdaki üyelerine sorulabilir. 1999 Ağustos YAŞ Toplantısı’na katılan asker üyeler kıdem sırasına göre sıralanmıştır: Kara Kuvvetleri: Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu (Genelkurmay Başkanı), Org. Atilla Ateş (Kara Kuvvetleri Komutanı), Org. Çevik Bir (1. Ordu Komutanı), Org. Necati Özgen (Harp Akademileri Komutanı), Org. Doğu Aktulga (Ege Ordu Komutanı), Org. Hilmi Özkök (Genelkurmay 2. Başkanı), Org. Rasim Betir (Jandarma Genel Komutanı), Org. Nahit Şenoğul (3. Ordu Komutanı), Org. Necdet Timur (Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı), Org. Edip Başer (İzmir Nato Kuvvetleri LSE), Org. Aytaç Yalman (2. Ordu Komutanı). Hava kuvvetleri: Org. Ahmet Çörekçi (Hava Kuvvetleri Komutanı), Org. İlhan Kılıç (Mgk Genel. Sekreteri). Deniz Kuvvetleri: Oramiral Salim Dervişoğlu (Deniz Kuvvetleri Komutanı), Oramiral İlhami Erdil (Donanma Komutanı). Yukarıda isimlerini verdiğim komutanlardan biri hariç (Org. E. Başer) hepsi (Org. İ. H. Karadayı dahil) Ağustos 1998 YAŞ Toplantısı’nda Yalman’ın orgeneralliğinde oy kullanmıştır. Bu emekli komutanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe Kompleksi’nde ikamet etmektedir. Dolayısıyla Yalman’ın önerisini (diğer komutanlara sorulsun, onlar da benim pişmanlığımı duyuyorlardır) ciddiye alanlar, bu isimlerden hangilerinin benim, hangilerinin Yalman’ın terfiine onay verdiğine ‘esef ettiğini,’ pişmanlık duyduğunu tespit edebilir, edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaşabilir. Son olarak komutanları gerçekte üstlerinden çok, daha yakından birlikte görev yaptığı astları tanır. Psikopatik eğilimler olarak sıraladığı niteliklerin daha çok kime yakıştığını Yalman’ın astlarına ve devre arkadaşlarına sormak gerektiğine inanıyorum. Bugün yakındığı yalnızlığının ve dışlanmasının kaynağını iyi düşünürse kendisi de aynı sonuca varacaktır. Yalman’ın malum korkuları nedeniyle de olsa gerçekleri kamuoyu nezdinde çarpıtmasını kınıyorum. Kendisi bir zamanlar yaşamını borçlu olduğunu söylediği silah arkadaşlarından ayrı düşerek savrulduğu yerde neye ve kimlere hizmet ettiğinin çok iyi ayırdında olmalı” dedi. –

Gelen Aramalar :

  • ilham yalman


Yorum Yapın

*Reklam