Malatya Büyükşehir Belediyesi Portalı

Reklam

Kategoriler

Bakanlık Tamam da..

01 Aralık 2015 | Gösterim: 3 | Kategori: Malatya Haberleri

Bakanlık Tamam da..

Mustafa Bahadır ALTAŞ

SM. Mali Müşavir

mba444@mynet.com

Geride bıraktığımız 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimi ile gelecek dört yıl için Türkiye’yi yönetecek kadroları seçtik. Bu seçimde de Malatya açısından sonuç değişmedi, Adalet ve Kalkınma Partisi almış olduğu yüzde 67,7 oy oranı ile altı milletvekilinden beşine sahip oldu. Malatya 2002 yılında yapılan seçimlerden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi’ne vermiş olduğu desteğini devam ettirdi. Alınan bu sonuç her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de Malatya’dan seçilen bir milletvekilinin kabinede yer alması, Malatya’ya  bakanlık verilmesi yönünde beklentileri arttırdı.

1923-2015 dönemine ilişkin Malatya siyasi tarihine baktığımızda, bu dönemde gerçekleştirilen seçimlerde Malatya’nın 13 değişik partiden ve bağımsız olarak seçilen 99 milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edildiği görülmektedir. Aynı dönemde  7 değişik siyasi partiden seçilen 8 Malatya milletvekili bakan olurken 1923-1965 yılları arasında Malatya milletvekili Mustafa yaklaşık onaltı yıl süre ile on hükümette olarak görev yapmıştır. 

1923-2015 yılları arasında bakanlık yapan Malatya milletvekilleri ve partileri şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa İsmet İnönü, Nivüt Yetkin, Lütfü Doğan,

Anavatan Partisi, Metin Emiroğlu,Yusuf Bozkurt Özal, 

Fazilet ve Refah partileri, M.Recai Kutan,

Adalet Partisi/Bağımsız, Ahmet Karaaslan

Malatya Milletvekili olarak bakanlık görevinde bulunan en son kişi, 1996-1997 yılları arasında 54’üncü Refah-Yol hükümetinde görev alan Recai Kutan olmuştur. Aradan geçen 19 yıllık sürede kurulan hükümetlerde hiçbir Malatya Milletvekili görev almamıştır. Geçtiğimiz hafta kurulan 64’üncü hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi’nin atanmasıyla bir anlamda Malatya’nın 19 yıllık bakanlık özlemi son buldu.

Seçim öncesinde ve özelliklede 64.hükümet kurulması aşamasında Malatya milletvekilleri ve Taha Özhan isimleri bakan olacak isimler arasında ulusal ve yerel basında gündeme geldi. İsimlerin bu şekilde basında yer alması Malatya’nın bakanlık beklentisini artırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 64. bakanlar kurulu listesi açıklandığında, bu isimlerin yer almayışı, Malatya’da adeta şok etkisi yarattı. Bülent Tüfekçi’nin bakanlığı sürpriz olduğu kadar, Aile ve Sosyal Politikalar veya Devlet Bakanlığı olarak beklenen bakanlığın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi önemli bir icracı bakanlık olması Malatya için ikinci bir sürpriz oldu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önde gelen isimleri, Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli’den sonra Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı görevine bir Malatya miletvekilinin atanması önemlidir. Bu nedenle Malatya milletvekilleri arasında bu göreve; Sayın Bülent Tüfekçi’nin atanmasını siyasetin sistematiğinde değerlendirmek gerekir. Çünkü, siyasette parti içi görevler parti içinde kişinin etkinliğini artırır. Parti içi görevler bakan olmayı değil yeniden milletvekili olmayı sağlar. Yönetim görevi ise farklıdır bilgi ve birikimin yanı sıra icracı ve görev adamı olmayı gerektirir.  

Bizim tartışmamız ve değerlendirmemiz gereken husus, kabinede Malatyalı bir bakan olmasından çok iktidarın Malatya’ya nasıl baktığı olmalıdır. Yaklaşık yirmi yıl aradan sonra kurulan bir hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak bir Malatya milletvekilinin görevlendirilmesi çok doğru bir şekilde okunmalı. Malatya, şehir olarak yaşamış olduğu ikilemden uzaklaşarak kararsızlıktan kurtulmalı neyi ne zaman yapacağını bilen; yol haritası belirlemiş bir işleyiş içinde; Malatya’nın bir sanayi şehri mi, şehri mi, sağlık merkez mi, yoksa bir eğitim şehri mi? olma yönünde beklentileri sonuç bulmalıdır. Üniversite sanayi iş birliği kurulu bulunan teknokent ile yüksek teknolojinin şehre katkısı sağlanmalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev alanı itibariyle Gümrük ve Gümrük Muhafaza, Odalar ve Borsalar, Ticaret Sicil,  Ticaret-İç Ticaret, şirketlerin kuruluş ve denetlenmesi, kooperatifler ile sigorta acenteleri, Esnaf ve Sanatkarlar,Tüketici Hakları-Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Perakende Ticareti, Toptancı Halleri, ticarette AB ve Dış ilişkiler konularında etkin düzenleyici ve denetleyici bir görev üstlenmiştir. Bu faaliyet alanları içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Malatya’da sadece “Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Fırat Bölge Müdürlüğü” bulunmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görev alanı itibariyle ile Sayın Bülent Tüfekçi’den Malatya’ya nasıl katkı sağlanacağını, taleplerimizin hangi konularda olması gerektiğini belirlememiz gerekir. Bu konuda en öncelikli konumuz, Organize sanayi bölgelerimizin eksiklerinin bir an önce giderilmesi, kayısının özel önem taşıyan sektör statüsüne alınarak yeni teşviklerle desteklenmesi ile birlikte Tarım Ürünleri Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluşunun gerçekleştirilmesi Malatya için önem arz etmektedir. 

Belirlenecek yol haritasında eylem politikaları temel öncelikleri olarak; 

•Sanayileşmenin önündeki engelleri tespiti,

•Bilgi ve teknoloji rekabetine göre kurgulanmış üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modelini benimsenmesi,  

•İnovasyon, Ar-Ge, başta olmak üzere eğitimi öne çıkartan yüksek katma değer odaklı, İnsan kaynağının oluşturulması,

•Enerji yatırımları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, 

•Tarımsal alanların ıslahı ve tarım sanayisinin gelişimi ile üretici rekabet koşulları iyileştirilmesi,  

•Kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi, 

•Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen mali politikaların belirlenmesi olmazsa olmazlarımız olmalıdır.

64. hükümette Malatya’ya bir bakanlığın verilmesi sadece siyasi bir talebin yerine getirilmesidir. Malatya’nın sorunları aynen devam etmektedir. Önemli olan bundan sonra Malatya’ya verilen bakanlıktan Malatyalıların Malatya’ya ne kadar fayda sağladıklarıdır. Yaklaşımlarımız bilimsel ve akılcı olmadığı sürece Ankara’ya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız ziyaretler “albümlük” seyahatlerden öte gitmez. 

Malatya en kısa zamanda şehir olarak yönetimsel ve yapısal bir reformu gerçekleştirmek, geleceğe ilişkin öngörülerini yeniden belirlemek ve şekillendirmek zorundadır. Sorunlarımızı ortak akıl ile değil; aklın, bilimin ve ilimin öngördüğü şekilde çözmemiz gerekmektedir. Çünkü doğru tektir zamana ve mekana göre değişmez. 

Önümüzdeki dönemde de, Malatya’nın,  sorunları hep beraber göğüsleyeceğiz. Bu nedenle önemli olan başta iktidar ve muhalefet milletvekilleri olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayici ve işadamlarımız ile basınımızın Malatya’ya  bakanlık verilmesinden sonra Malatya’ya nasıl bakacağımız. Malatya’nın sahibi olarak bizler birbirine çelme takan değil, tam aksine birbirimize destek veren, farklı projeler üreten, ürettiği projeleri hayata geçiren sorunlarımızı birlikte çözebilen olmalıyız. Malatya’nın gün itibariyle kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Sorunlarımızı “zamana bırakma” lüksümüz artık kalmamıştır.Yorum Yapın

*Reklam